Szlak rowerowy Gołąbkowy

Lokalny leśny szlak rowerowy Gołąbkowy” CTU – 206c – czerwony

Bory Tucholskie – Gmina CEKCYN

Cekcyn – „Jelenia Wyspa” – Gołąbek – Woziwoda – Biała –

Bielska Struga – Leśnictwo Okiersk – Zalesie – Cekcyn


Długość szlaku:
37,6 km

- drogi asfaltowe:14,9 km

- drogi gruntowe: 22,7 km

Szlak ten bogaty jest w atrakcje o charakterze przyrodniczo – edukacyjne, pełni jednocześnie rolę wypoczynkowo – rekreacyjną. Na blisko 40 km odcinku znajdują się trzy ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne: „Jelenia Wyspa” i Park Dendrologiczny „Nad Stążką” w Gołąbku przy Nadleśnictwie Tuchola oraz Ośrodek Edukacji Przyrodniczo – Leśnej „Zielona Szkoła” z 5 km Ścieżką Przyrodniczo – Leśną przy Nadleśnictwie Woziwoda. Między innymi nadleśnictwa te tworzą Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Tucholskie”.

Trasa szlaku „Gołąbkowego” w Gołąbku i Woziwodzie łączy się z krajowymi szlakami rowerowymi BY 7001s (czarny) i BY 6001n (niebieski).

(Najodpowiedniejszym rowerem na tym szlaku będzie rower górski lub trekkingowy, odcinki leśne wymagają zwiększonego wysiłku od rowerzystów).

Przebieg szlaku:

Cekcyn

0,0 km - ruszamy spod Urzędu Gminy w Cekcynie, skręcamy w prawo w ulicę Główną.

0,4 km - za mostkiem na strudze Szumionka skręcamy w lewo w ulicę Młyńską.

1,3 km - przekraczamy tory kolejowe, skręcamy w lewo na szosę asfaltową w kierunku miejscowości Nowy Sumin.

Nowy Sumin

3,0 km - dojeżdżamy do miejscowości Nowy Sumin, w której zobaczyć jeszcze można zabytkowe drewniane chaty borowiackie. Na końcu wsi, przed lasem skręcamy w prawo na mostek na strudze Rakówka.

Gołąbek „Jelenia Wyspa”

7,9 km - po lewej stronie drogi wejście na ścieżkę Przyrodniczo – Dydaktyczną „Jelenia Wyspa”. Ze względu na to, że ścieżka nadaje się tylko do zwiedzania pieszego, należy zostawić rowery na parkingu przy siedzibie Nadleśnictwa Tuchola w Gołąbku. Długość ścieżki wynosi około 3,5 km. Ścieżka Przyrodniczo – Dydaktyczna „Jelenia Wyspa” prezentuje typowe dla regionu Borów Tucholskich zbiorowiska roślinne. Najbardziej interesującymi z przyrodniczego punktu widzenia obszarami są torfowiska oraz zbiorowiska wodne i bagienne płynącej tu rzeki Stążki. Przy jednym z przystanków ścieżki znajduje się punkt widokowy, z którego rozpościera się wspaniały widok na największe w Borach Tucholskich torfowisko niskie. Znajdujemy się w Rezerwacie Przyrody „Bagna Nad Stażką”.

8,0 km - szlak dochodzi do szosy Tuchola – Tleń o nawierzchni asfaltowej; skręcamy w lewo w kierunku Tucholi (w tym miejscu wjeżdżamy na krajowy szlak rowerowy BY 6001n – niebieski). Po lewej stronie Nadleśnictwo Tuchola w Gołąbku, a po prawej stronie wejście do Parku Dendrologicznego „Nad Stążką”. W siedzibie Nadleśnictwo Tuchola można zwiedzić „pokój historii leśnej”, skorzystać z przewodnika i fachowej literatury

8,6 km - skrzyżowanie szosy z drogą gruntową. Szlak opuszcza szosę
i skręca w prawo w kierunku miejscowości Woziwoda. Po lewej stronie wjazd na pole biwakowe (binduga) – przystań i pole biwakowe dla kajakarzy spływających Brdą. Dalej cały czas szlak prowadzi utwardzoną drogą gruntową. Po lewej stronie drogi kolejne pole biwakowe nad Brdą.

12,0 km - przekraczamy most na Bielskiej Strudze i jedziemy prosto, wzdłuż rozległych obszarów łąk – dzielnica łąkowa : „Zielona Łąka” i „Bielska Struga”. Dwa rozległe obszary łąk utworzonych na piaskach sandrowych wraz z powstaniem w połowie XIX w. systemu wodnego Wielkiego Kanału Brdy. Łąki pierwotnie zajmowały powierzchnię około 200 ha i usytuowano je w sąsiedztwie końcowego odcinka Małego Kanału Brdy. Powstały przez wylesienie gruntu leśnego. Stosowano na nich charakterystyczny, stokowo – zalewowy system nawadniania. Po nawodnieniu woda odprowadzana była do Brdy. Obecnie szczegółowy system nawodnień praktycznie nie istnieje. Część łąk została zalesiona, a pozostałe uznane zostały jako użytek ekologiczny. Przy moście na Małym Kanale znajduje się budynek dawnej „Łąkówki”, czyli leśniczówki leśniczego ds. łąkarskich. Ze zbiornika retencyjnego, utworzonego na końcówce Małego Kanału Brdy, ujmowana jest woda dla elektrowni wodnej zbudowanej w pobliżu, nad Brdą.

16,0 km - w lewo (około 800 m) droga do Nadleśnictwa Woziwoda i Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej „Zielona Szkoła” z 5 km Ścieżką Przyrodniczo – Leśną 

16,5 km - szlak czerwony doszedł do drogi krajowej 237 Tuchola – Czersk i skręca w prawo w kierunku Czerska - UWAGA – droga o dużym natężeniu ruchu samochodowego). W tym miejscu docieramy do krajowego szlaku rowerowego BY 7001s – czarny. Tutaj skręcamy w prawo przeprowadzając rowery pasem przeciwpożarowym do drogi asfaltowej w kierunku miejscowości Biała.

16,6 km - rozwidlenie dróg asfaltowych na wprost droga do Czerska a my skręcamy w prawo według znaku drogowego Biała 5km. Z tego miejsca drogą asfaltową w kierunku Czerska dojedziemy do akweduktu w Fojutowie (skrzyżowanie dróg wodnych – rzeki Czerska Struga z Wielkim Kanałem Brdy).

Biała

20,6 km – Biała -niewielka wieś położona na południowym brzegu Jez. Biała. Jezioro zasilane jest wodami systemu Wielkiego Kanału Brdy (Węgornia, Rów Grzybiec). Wypływa z niego Bielska Struga, rzeczka przybierająca w dolnym biegu charakter górskiego potoku, która jest zarazem tarliskiem pstrąga potokowego. Biała przybiera cechy wsi letniskowej, ale znajduje się w niej kilka drewnianych, borowiackich chat z końca XIX w. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w kierunku Osady Bielska Struga.

Bielska Struga

23,1 km - na śródleśnej polanie po lewej stronie położona jest mała osada Bielska Struga. To kilka chat usytuowanych w sąsiedztwie dawnych dzielnic łąkowych „Zielona Łąka” i „Bielska Struga”. Są to osady dawnych pracowników łąkowych, którzy zajmowali się konserwacją rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych, a także oblewaniem (nawadnianiem sposobem stokowo-zalewowym) łąk.

Osada Kiełpiński Most

28,7 km przekraczamy mostek na rzece Stążce.

29,6 km skrzyżowanie drogi gruntowej z drogą asfaltową Tleń – Tuchola. Przekraczamy szosę asfaltową i wjeżdżamy na drogę gruntową prowadzącą do wsi Łosiny. Za Łosinami skręcamy w lewo w kierunku budynku dawnej szkoły.

30,8 km za szkołą skręcamy w prawo, tu kończy się droga gruntowa wkraczamy na szosę o nawierzchni asfaltowej .

Zalesie

32,1 km miejscowość Zalesie. Za ostatnim zabudowaniem po prawej stronie drogi, drewniany krzyż z umocowaną na nim trupią czaszką. Jedziemy ciągle prosto. Na horyzoncie wyłania się wieża zabytkowego neogotyckiego kościoła parafialnego w Cekcynie.

Stary Sumin

35,9 km nadal jedziemy prosto, aż do skrzyżowania z drogą Nowy Sumin – Cekcyn, na którym skręcamy w lewo.

36,3 km jedziemy 400 m i skręcamy w prawo, przekraczamy tory kolejowe, wjeżdżamy na ulicę Młyńską .

Cekcyn

37,2 km dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Dworcową, skręcamy w prawo.

37,6 km na skrzyżowaniu ul. Głównej z ul. Szkolną nasz szlak skręca w lewo i tu kończy swój bieg.

a 008 a 107
a 011 a 035
a 043 a 071
a 093 a 106