Kościół w Iwcu

Niewątpliwie bardzo ciekawe są dzieje parafii w Iwcu. Kościół w Iwcu wybudowany został przez ewangelików pod koniec XIX wieku. Jak donosi Wacław Kozłowski w jednej ze swoich książek, powstanie wspólnoty ewangelickiej w Iwcu finansowo wpierało stowarzyszenie Gustawa Adolfa, którego celem było promowanie protestantyzmu w połączeniu z agitacją proniemiecką.

Kościół z czerwonej cegły w Iwcu zbudowany został w stylu neogotyckim. Jest to kościół jednonawowy, który do 1985 r. nie posiadał prezbiterium. Z protokołów wizytacyjnych wynika, że świątynia „jest pochodzenia poewangelickiego wyznania augsburskoreformowanego zbudowany pod koniec XIX wieku (1885 – 95 r. )” .

Kościół powstał dla potrzeb zamieszkujących Iwiec i okolice Niemców, którzy w przeważającej części byli ewangelikami.

Po zakończeniu II wojny światowej, władze komunistyczne chciały świątynię rozebrać dla pozyskania cegły do odbudowy stolicy. Ówczesny sołtys Iwca Antoni Chechła wraz z kilkoma mieszkańcami uchronił kościół od rozbiórki. 25 października 1945 r. Kuria Biskupia zezwala na poświęcenie kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Iwcu, tym samym zezwala katolikom na sprawowanie sakramentów świętych.

W 1984 r. wybudowano plebanię z domem gospodarczym, rok później dobudowano prezbiterium i nową zakrystię. Jednocześnie wyremontowano wnętrze kościoła, m.in. drewniany chór, charakterystyczny dla budowli ewangelickich, który rozciąga się przez całą długość świątyni. W kościele znajdują się też organy. Oryginalne zostały zamówione przez niemieckich ewangelików w 1895 r. , opatrzone tabliczką "Orgelbau Anstalt A. Terletzki, Jnh. Ed. Wittek, Elbing". Traktura gry i registrów mechaniczna, posiadają 9 głosów.

W świątyni od lutego 2011 roku znajdują się relikwie Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty. Kościół rzymsko-katolickiej parafii MB Różańcowej w Iwcu wraz z „pastrówką” ujęty jest w ewidencji dóbr kultury i objętych ochroną konserwatorską.

wiatynia w Iwcu fot. M. MusielakWejcie do Kocioa w Iwcu fot. M. MusielakXIX w. Koci w Iwcu fot. M. Musielak

Kapliczka Matki Boskiej Racowej przy kostnicy fot. M. MusielakObejcie Kocioa w Iwcu fot. M. MusielakOtarz w Kociele w Iwcu fot. M. Musielak

 

Kościół w Cekcynie

 

 

 

 

Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie położony jest na wzgórzu, zbudowany w 1869 r. w stylu neogotyckim. Murowany z palonej cegły, nieotynkowany z 50-cio metrową wieżą murowaną z cegły, aż do samego wierzchołka. Na wieży umieszczono dzwony. Kościół jednonawowy, bez kaplic, posiada dwie kruchty i zachrystię. W tylnej części kościoła znajduje się chór muzyczny z 1870 roku, zbudowany w stylu romańskim z 15-głosowymi organami. Kościół Parafialny w Cekcynie wraz z plebanią, ogrodzeniem i terenem przykościelnym z drzewostanem wpisany do rejestru zabytków w 1999 roku.

Lokalizacja: ul. Wczasowa 12, 89-511 Cekcyn GPS N 53º34'23'' E 18º00'51''

Kościół w Cekcynie Kościół neogotycki