Inscenizacja na poligonie Heidekraut

Heidekarut (Wrzos) to ściśle tajny niemiecki szkoleniowo-doświadczalny poligon, który był  wykorzystywany  przez Niemców pod koniec wojny.
Badania nad rakietami typu V2 (Vergeltungswaffe-2) prowadzone były pod Wierzchucinem od lipca 1944 r. do stycznia 1945 r. Był to największy pod względem liczby wystrzelonych rakiet poligon na terenie dzisiejszej Polski.

 

Od 2011 roku, w sierpniu na boisku w Wierzchucinie odbywa się  inscenizacja historyczna z udziałem grup rekonstrukcyjnych -  próba odbicia przez oddziały AK dokumentów dotyczących rakiety V-2 z rąk żołnierzy Wermachtu.

Inscenizacji każdego roku towarzyszą inne wydarzenia: prelekcje, pokazy zabytkowych pojazdów militarnych, pokazy pirotechniczne, modele rakiet typu V, warsztaty dla dzieci i młodzieży.
Inscenizacja jest prawdziwą gratka dla miłośników historii i co roku ściąga do Wierzchucina rzesze amatorów militariów.
W 2014 roku oragnizator inscenizacji - Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn " Światło" otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe.
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Insenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Insenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Insenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Insenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Insenizacja na poligonie Heidekraut 2016 rok
Insenizacja na poligonie Heidekraut 2016 rok
Insenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Insenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekarut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekarut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
IInscenizacja na poligonie Heidekraut 2016 rok
IInscenizacja na poligonie Heidekraut 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekarut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekarut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
Inscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
IInscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok
IInscenizacja na poligonie Heidekraut - 2016 rok